Opposites

Find Your Opposite. Använd dessa listor med motsatsord för att utveckla elevernas ordförråd. Eleverna kan spela kort för att repetera/lära…

Penguin Readers

  Penguin Readers erbjuder bra böcker som ni kan läsa tillsammans i helklass alternativt använda i läsgrupper. Böckerna är kategoriserade efter olika nivåer…

Would you rather?

  Den här övningen kan användas som en warm-up i par i början av en lektion eller kanske som en Ten Minute…

Said is dead

  Precis som på svenska behöver eleverna lära sig synonymer för att hitta olika sätt att uttrycka sig. Det finns gott…