Opposites

Find Your Opposite. Använd dessa listor med motsatsord för att utveckla elevernas ordförråd. Eleverna kan spela kort för att repetera/lära … Mer

Penguin Readers

  Penguin Readers erbjuder bra böcker som ni kan läsa tillsammans i helklass alternativt använda i läsgrupper. Böckerna är kategoriserade efter olika nivåer … Mer

Would you rather?

  Den här övningen kan användas som en warm-up i par i början av en lektion eller kanske som en Ten Minute … Mer

Said is dead

  Precis som på svenska behöver eleverna lära sig synonymer för att hitta olika sätt att uttrycka sig. Det finns gott … Mer