Opposites

Find Your Opposite. Använd dessa listor med motsatsord för att utveckla elevernas ordförråd. Eleverna kan spela kort för att repetera/lära … Mer